در حال بارگذاری

لطفا صبر کنید ...

تکالیف کلاس خانم مختاری ،خانم راستی دوست و خانم آقاجانی و خانم شکوری و خانم پوریوسفی

کلاس خانم مختاری :

  1. هدیه درس ۸ پرسیده می شود.
  2. پرسش فارسی لغت های درس ۴و۵و۶
  3. سوالات ریاضی داده شد ه حل شود.
  4. املا از صفحه ۳۳و۳۴

کلاس خانم راستی دوست:

۱- برگه داده شده مطالعات و تفکر کامل شود.

۲- املا از درس رنج هایی که ک شیده ام که مپرس به صورت درختی جای واژه و معنی واژه خالی گذاشته شود.۲۰ برگ و هربرگ جای واژه و معنی واژه باشد.

۳-درس دهم آداب زندگی برای کنفرانس مطالعه شود 

۴-برگه ی علوم امضا شود.

کلاس خانم آقاجانی :

۱- برگه ی ضرب حل شود

۲- جدول ضرب به ۲ صورت ستونی و جدولی نوشته شود.

۳-سوالات دفتر ریاضی حل شود.

۴- سوالات دفتر فوق فارسی حل شود.

۵-هدیه از درس ۷ تا پایان درس ۱۱ پرسش می شود.

کلاس خانم شکوری:

۱- سوالات دفتر ریاضی حل شود.

۲- از ۶۰۰ تا ۶۵۰ حروفی و عددی نوشته شود.

۳- از درس ۱تادرس ۵ فارسی ۱۰ کلمه مهم انتخاب و جمله سازی شود.

۴- علوم از فصل ۱تا۴ دوره شود.

کلاس خانم پوریوسفی :

۱- از عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ عددی و حروفی بنویسید.(۵ تا ۵تا)

۲- ریاضی فصل ۳و۴ کار شود.

۳-ده جمله پرسشی از درس های فارسی پیدا کنیدو  در دفتر مشق بنویسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *